Táhneme za jeden provaz

Letos spolu prožijeme poslední prvostupňový rok. Každým rokem se nám někdo přestěhuje, ale i přistěhuje. Stýská se nám po kamarádech, kteří nás opustili, ale také se chceme seznámit s novými spolužáky. Proto začátkem školního roku pořádáme třídní akci, při které se blíže poznáváme, spolupracujeme a učíme se komunikovat.

První společná akce bylo nocování pod názvem "Všichni táhneme za jeden provaz". Počasí nám přálo, tak jsme strávili odpoledne venku, zahráli si nové hry, u kterých jsme si  museli pomáhat a spolupracovat. Opekli jsme si poslední buřtíky a k večeru jsme se přesunuli do školní budovy na náměstí.

Čekala nás opět nová seznamovací hra, při které jsme odhalili svá tajmství před novými spolužáky a zároveň poznali my je. Bylo to zajímavé, přemýslivé i tajemné.

Večer jsme ulehli do spacáků, pobavili se pěkným filmem a šli spát. Ráno jsme zabalili, uklidili, nasnídali se a unavení, ale pobavení jsme se rozešli domů.

Bylo to fajn, těšíme se na další společnou akci.