AJ - I. skupina

13.05.2019 17:52

TÝDENNÍ PLÁN – 5. ROČNÍK, ANGLICKÝ JAZYK

 

DEN

UČIVO

CO BYCH MĚL UMĚT?

PONDĚLÍ

Popis kamaráda (dodělání + oprava)

 

Procvičování like, don’t like, hate, enjoy a 3. os. j. č. 

 

dny v týdnu

 Umím alespoň 35 slovy popsat svého kamaráda a jeho zájmy.

 

Umím utvořit kladnou a zápornou větu v 1.a 3. osobě jednotného čísla.

 

Umím říci i napsat anglicky dny v týdnu.

STŘEDA

Procvičování like, don’t like, hate, enjoy a 3. os.j. čísla

Opakování dnů v týdnu

Nová slovní zásoba TV PROGRAMMES (str. 96 v pracovním sešitě)

Umím bezchybně utvořit kladnou a zápornou větu v 1.a 3. osobě jednotného čísla.

 

Umím říci i napsat anglicky (bezchybně) dny v týdnu.

 

 

ČTVRTEK

TV Programmes (opakování)

Opakování 6. lekce

 Umím říci, jaké programy rád sleduji v televizi.

 

 

 

 

—————

Zpět