AJ - TÝDENNÍ PLÁN

12.11.2018 21:03

AN TÝDENNÍ PLÁN – 5. ROČNÍK, ANGLICKÝ JAZYK

 

DEN

UČIVO

CO BYCH MĚL UMĚT?

PONDĚLÍ

FOOD – psaná verze slovní zásoby, přidání druhé poloviny slovíček

I like / I don’t like

Workbook – 18/1

Znát význam, výslovnost a psanou formu první poloviny slovíček

Znát význam + výslovnost druhé poloviny slovní zásoby

Znát význam fráze I like / I don’t like, umět říci, co mám/nemám rád(a)

STŘEDA

Slovní zásoba – procvičování

I like / I don’t like

Workbook 18/2 +19/2 + 1

Psaná forma veškeré slovní zásoby

Znát význam fráze I like / I don’t like, umět říci, co mám/nemám rád(a)

 

ČTVRTEK

Opakování + slovní zásoba (lunch, breakfast, dinner)

Čas – půl, celá

Znát význat 3 nových slovíček, umět vyjádřit čas pokud je půla nebo celá

 

 PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 26. 11. TEST – slovní zásoba, fráze I like / I don’t like + otázky typu What’s your favourite fruit?

—————

Zpět