AJ - I. skupina

24.11.2018 12:03

AN TÝDENNÍ PLÁN – 5. ROČNÍK, ANGLICKÝ JAZYK

 

DEN

UČIVO

CO BYCH MĚL UMĚT?

PONDĚLÍ

Opakování slovesa have got – kladné a záporné věty.

 Umím doplnit správný tvar slovesa have got (have got nebo has got) a vytvořit zápornou větu.

Umím říci, co a v kolik hodin jsem měl k snídani, obědu, večeři.

STŘEDA

Příslovce četnosti

(pracovní sešit str. 24)

Znám výslovnost a význam příslovcí. Vím, že jsou ve větě před slovesem.

ČTVRTEK

Opakování třetí lekce.

 

 

PŘÍSLOVCE ČETNOSTI:

always /ɔːlweɪz/ vždy

sometimes /sʌmtaɪmz/ občas, někdy

never /nevə(r)/ nikdy

 

 

V PONDĚLÍ 21. 1. 2019 PÍŠEME TEST Z 3. LEKCE.

 

V testu se objeví:

  1. slovní zásoba FOOD (PS str. 95)
  2. sloveso LIKE (umět napsat správně ve všech osobách jednotného čísla, umět napsat co mám/nemám rád(a))
  3. sloveso HAVE GOT (umět napsat správně ve všech osobách jednotného čísla, umět napsat co a kdy snídám/obědvám/večeřím)
  4.  čas (viz sešit)
  5. příslovce četnosti (znát význam, psanou formu a umět doplnit do věty)

 

Ve čtvrtek 18. 1. si děti napíší cvičný test, aby zjistili, kolik toho umí a co si budou muset zopakovat.

—————

Zpět