TÝDEN OD 14.1. - 18.1.2019

06.01.2019 14:57
 • DÚ: Čj - PS s. 32/1, 2, do středy vypracovat popis osoby (rozsah A5)
 • Čj - procvičujte stavbu slova, zdvojené souhlásky - např. kamenný, deník, poddůstojník, bezzubá ... , příponové části -ský, -ští..., předpony s-, z-, vz , předložky s a z, vyjmenovaná a příbuzná slova, slovní druhy, vzory a koncovky podstatných jmen - budeme psát pololetní písemnou práci a kontrolní diktát!
 • DÚ: M -
 • M - procvičujte zlomky, písemné dělení a násobení, velkou násobilku, slovní úlohy a G (osa úsečky, rovnoběžky, kolmice, kružnice, kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník), čísla větší než 1 000 000 (porovnávání, zaokrouhlování, pamětné  i písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení ...)- budeme psát pololetní písemnou práci!
 • Př - učte se pravidelně! Ve čtvrtek 17.1. testík - podnebné pásy: tropický pás.
 • Vl - učte se pravidelně! V pátek 18.1. testík západní Evropa.
 • PROCVIČUJTE:
  • www.skolakov.cz
  • www.mojecestina.cz
  • www.pripravy.estranky.cz
  • www.onlinecviceni.cz
  • www.umimecesky.cz
  • www.matematika.hrou.cz
  • www.testpark.cz

—————

Zpět